forskning

hej hej, nu har väll ni gått och laggt er men jag själv är uppe och natt forskar, det betyder att man forskar på natten förtillfället så forskar jag om svampar, vad forskar ni om? Jag vill verkligen veta!!

min forskning:

ematik [redigera]

Man känner idag till omkring 10000 arter av svampar. Vissa fackfolk antar att det kan finnas över 50 miljoner arter. De livsformer som tidigare även kallades "äkta svampar" eller "högre svampar" (Eumycota) underdelas i följande fem avdelningar:

  • Gisselsvampar (Chytridiomycota): Dessa är mestadels encelliga svampar. Eftersom många har flagellerade sporstadier anses chytridiomyceterna som en mycket ursprunglig form av svamparna (Fungi).
  • Kopplingssvampar (Zygomycota): De skiljer sig från de andra svamparna genom bildandet av de okartade broarna mellan kompatibla hyfer under den sexuella fortplantningen. Cellväggarna innehåller kitin-kitosan. Kopplingssvamparna troddes inte bilda en fylogenisk monofyletisk grupp, vilket numera är konstaterat att de gör.[1]
  • Sporsäcksvampar (även "säcksvampar", Ascomycota): Cellerna är avskilda genom tvärväggar (septa) med enkel spor och innehåller oftast endast en cellkärna. De könliga sporerna bildas i karakteristiska säckar, sporsäckar. Exempel är jästsvampar och penselmögel. Det finns en rad arter hos vilka makroskopiska fruktkroppar uppträder och som man därför betecknar som storsvampar, exempelvis murklor och skålsvampar.
  • Basidsvampar (Basidiomycota): Cellerna är likaså avskilda genom septa (oftast med en uppsvälld så kallad dolipor samt parenthesomer, kringliggande strukturer genom vilka passage av organeller kan regleras) och innehåller oftast talrika olika cellkärnor. De könliga sporerna bildas i basidier. De flesta svampar med synliga fruktkroppar (storsvampar) räknas hit, till exempel kantareller. Mycelet kan i extremfall bli flera tusen år gammalt, som hos släktet Armillaria.
  • Arbuskulära mykorrhizasvampar (Glomeromycota): De arbuskulära mykorrhizasvamparna utbildar en typisk endomykorrhiza, hos vilken trädartade membranutskott, arbusklar, växer i det inre av växtliga rotceller och på detta sätt etablerar ett symbiotiskt förhållande.

De grupper som tidigare betecknades som "lägre svampar", exempelvis slemsvampar och svampliknande protister som Oomycota eller Hypochytriomycota räknas idag inte längre till svamparna (Fungi).

Tidigare inräknades alltså även:

Svamparnas  släktträd

Tekniska framsteg i den molekylära genetiken och användningen av datorunderstödda analysmetoder har möjliggjort att detaljerade och även säkra utsagor kan göras om de ovan anförda svamptaxas systematiska förhållanden till varandra. Vissa släktskaper, som tidigare förmodades på grund av morfologiska, anatomiska och fysiologiska skillnader eller gemensamheter, har genom dessa tekniker blivit bekräftade.

Gisselsvamparna har enligt detta mycket tidigt avskilt sig från de andra svamparna och bevarat många ursprungliga kännetecken som flagellsporer. Kopplingssvamparna representerar däremot mycket sannolikt ingen enhetlig släktskapsgrupp, utan en polyfyletisk grupp av skilda härstamningslinjer. Släktet Amoebidium, som tidigare räknades till dem, tillhör enligt nyare forskning inte ens svamparna. Även de arbuskulära mykorrhizasvamparna, som ursprungligen hänfördes till kopplingssvamparna, anses nu som en självständig släktskapsgrupp, som idag oftast höjs till ställning av egen avdelning. De anses då som evolutionär systergrupp till ett taxon av sporsäcksvampar och basidsvampar, som man betecknar som Dikaryomycota.

Många svamparter har förlorat sin förmåga till sexuell förökning. De arter som preliminärt inte kan entydigt inordnas i någon av de ovan nämnda grupperna, hänförs provisoriskt till imperfekta svampar (Deuteromycota); denna är dock endast en provisorisk och konstgjord formtaxon.

Svamparna räknades länge till växterna, men anses nu på grund av genetiska egenskaper vara väsentligt närmare besläktade med djuren. Denna släktskap till djuren syns bland annat i att svamparna liksom djuren lagrar sin energi i glykogen, till skillnad från växterna som lagrar energin som cellulosa. Svampar förekommer som encelliga, till exempel jästsvamp, och som flercelliga organismer, till exempel stensopp. Svamparna skiljer sig från växterna genom sitt heterotrofa (nedbrytande) levnadssätt, genom att de klarar sig utan pigmentet klorofyll och de flesta även genom förekomsten av kitin i cellväggen. Från djuren skiljer de sig bland annat genom att de har en cellvägg.

Det är dock viktigt att notera att klassifikationen av svamp ännu är mycket långt ifrån färdigställd; nya grupper beskrivs regelbundet, och gamla sanningar omprövas och förfinas ständigt, inte minst tack vare metoder baserade på DNA-sekvensering. Ovan nämnda grupper är aningen traditionella (om än mycket praktiska) och inte helt överensstämmande med de senaste rönen. En ny, formaliserad klassifikation av svamparna kommer att publiceras under 2007 (Hibbett et al 2007 nedan).

Svamparnas uppbyggnad [redigera]

Svampar kan se ut på många olika sätt. I dagligt tal förknippas ordet ofta med hattsvampar, som består av ett mycel under jorden samt fot och hatt ovanför. Det mesta av det vi i dagligt tal kallar "svampar" är hattsvampar, här ingår de flesta matsvamparna. Flera släkten svampar kallas även fingersvampar efter sitt utseende.

Svamparnas storleksspektrum sträcker sig från mikroskopiskt små arter till de lätt igenkännliga storsvamparna. Mycelet hos ett exemplar av arten Armillaria ostoyae (i USA benämnd Honey Mushroom) i Malheur National Forest (USA) är med en utsträckning på 1,2 km² och en uppskattad ålder av 2400 år en av de äldsta och den största organismen på jorden.

Jästceller under delning
Snitt genom ett peritekium

Svampar finns i två skilda former: som hyfnät eller som encelliga (jästsvampar). Jäst är encelliga stadier, som förökar sig huvudsakligen asexuellt genom bildning av blastokonidiosporer eller genom knoppning.

Liksom alla andra eukaryoter har svampar i sina celler minst en äkta cellkärna och ett cellskelett. Förökningen och utbredningen sker sexuellt och asexuellt genom flera olika slags sporer eller vegetativt genom utbredning (inklusive fragmentering) av de ofta stora och långlivade mycelen. Svampar är heterotrofa och livnär sig mestadels genom utsöndring av enzymer i den omedelbara omgivningen, varigenom polymerer och vattenolösliga näringsämnen blir upplösta och kan upptas i cellerna.

Hyferna bildar i substratet ett mikroskopiskt nätverk, som benämns mycel. Detta tar upp näringsämnen från omgivningen. Hyferna består av enskilda hyfceller, som är åtskilda från varandra genom septa. Septa (skiljeväggarna) innehåller porer, som möjliggör ett utbyte av cytoplasma. Svampen föreligger i sin vegetativa fas antingen som mycel eller skottceller; den lever i substratet, till exempel marken, trädet eller växtvävnaden. Storsvamparnas olika fruktkroppar är det tydligaste yttre kännemärket; om de är hatt-, klubb-, knöl- eller skorpformiga, består de av ihopflätade hyfer, som bildar en "skenvävnad" (plektenkym). Mångcelliga hyfaggregationer benämns även thalli. Fruktkropparna utgör ändå bara en liten del av den totala svamporganismen. De är till för förökningen och bildar sporer genom meios. Sporerna bildas hos många svampar i särskilda fruktskikt i fruktkropparna (hymenier). Hos hattsvampar befinner sig fruktskiktet under hatten; det kan bestå av lister, lameller eller rör. Hos många sporsäcksvampar befinner sig hymeniet strax under ovansidan av fruktkropparna, i små kammare (perithecier), som ser ut som kvisslor.

I hyfernas cellväggar förekommer som byggmaterial kitin, hemicellulosa, lipider, proteiner och andra ämnen. Hyferna kan också förändras kraftigt och specialisera sig; så utbildar till exempel växtparasitiska svampar ofta haustorier. Dessa tränger in i växtceller, för att där uppta näringsämnen. Vissa marklevande, köttätande svampar utbildar till och med snarfällor för små trådmaskar, nematoder, med sina hyfer. När en nematod kryper igenom snaran hålls den fast genom att snarhyfernas hyfdiameter snabbt förstoras och snaröppningen snabbt förminskas. En annan variant av vegetativa hyfer är substrat- eller lufthyferna. Flera knippen av hyfer lägger sig parallellt med varandra och bildar makroskopiskt synliga hyfsträngar (synnemata), ur vilka efter miljöförändring antingen överlevnadsorgan (sklerotier, klamydosporer) eller asexuellt frambringade sporer kan uppstå (konidiosporer).

Den förmodligen ursprungligaste formen av svampar, gisselsvamparna (Chytridiomycota) bildar inte hyfer, utan en odifferentierad thallus. Hos många gisselsvamp-arter förekommer under deras livscykel flagellstadier, vilket tyder på ett gemensamt ursprung för djur och svampar.

hej då/anna

Dagens inköp!

Hallo! Nu har jag och Gun-britt varit på ett köpcentrum. Vi köpte båda två väldigt fina kläder. Inte så många plagg men det blev i alla fall några.

Här kommer allt vi har köpt!

Mina kläder:


Ungefär ett par sånna här var det fast i min storlek då.Detta köpte Gun-britt:


Den här är ju inne nu, så himla snygg.


Dom här passar ju jätte bra med tröjan också:)

Good$ /Anna


Hej!

hej på er! idag ska jag och Gun-britt åka till et köpcentrum som faktist bara har begagnade kläder. Det ser jag verkligen fram emot. Jag visar er vad jag har köpt senare idag när jag kommer hem.

Här kommer dagens kläder:

och ett par oranga strumpbyxor till det.
Jätte snyggt, eller hur!

Oj nu måste vi kila iväg till köpcentret.

Hejdå / Anna

Förlåt, förlåt, förlåt!!

Hej, Förlåt för att vi inte har bloggat på länge, jag är så ledsen. Jag kommer att ha så himla många prov nästa läsår så jag var tvungen att plugga inför dom lite grann. Jaja, jag slänger in dagens kläder också.

 

http://gullabulla.blogg.se/images/byxor_flu_1172423452.jpg

 

Jag hittade ingen bild på tröjan men jag sökte på denna sidan: www.google.se och hittade denna snyggingen:

Tack för er tid!

 

/Anna


Dagens gåta:)

hej alla!

varför var matte kluringen så ledsen?

svar`: för den gick inte att lösa!   hahahaahahaahahahahohohohhihihi (skrattar)


cul8er!   /:/ Ellie

matte kurs på måndagar och onsdagar :)

Tjingeling, just nu är jag jätte glad för mor ringde och sa att jag ska börja på matte kurs på måndagar och onsdagar GUD VAD SKOJIT :)
I dag var jag i skolan såklart och så har jag varit med Margareta :D

Denna vackra kjol hade jag på mig i dag :
 
Den hade jag och ett par röda strumpbyxor och till detta hade jag en fin tröja :
 
och allt detta är såklart köpt i secondhand!
Tröjan kostade 35 kronor och kjolen 59, kjolen var lite dyr men den är ju inne ochså!

tjingeling!!!

Hallo, hallo!!

Hallo bloggen! Nu har jag varit inne på en hemsida som kallas Google. Jag brukar inte vara inne på hemsidor som är populära bland svenska ungdomar. Men det var faktiskt ganska intressant. Här får ni en länk: http://www.google.se/

Men nu sitter jag här med gun-britt. Hon vill säga några ord:

Hej.

Men jag önskar er en härlig dag och glöm inte era läxor för guds skull!

/Anna!

dagens skratt

vad händer om någon sjuter en boll i ryggen på dej?
du får såklart rygg-skott
HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH :*D haha

Hej hej i dag har jag varit i skolan :D jätte kul OCH det bästa va att vi slutade halv fyra och vem vill inte det??
som ni kanske vet har inte vi så många läsare... så jag skulle gärna vilja att ni ska länka oss på ERAN blogg.
Den som gör det får en gratis matte bok av mej :) bara ni skickar er adress.

///ANNA

Studiedag!!

Hej, idag har vi studiedag tråkigt va? Jaja sånt e livet! Men nu sitter jag i alla fall och pluggar lite och det är ju kul det är ju en studiedag och då är det ju meningen att man ska studera. Men nu måste jag sluta blogga för att jagvmpste plugga!!! Jag slänger in dagens gåta också!! Alla barnen kom när mamma ropade utom Peter, För han vet inte vad han heter!!!!! Hahahahaha!!!!! Cul8tr/ Anna

dagens skratt :)

alla barnen lekte förutom Viktor för han hade inte gjort sina plikter!  hahahahahah (skrattar)
Det var roligt!!! Det kom  nästan lite avföring i byxan. (men bara nästan)

Cul8er /Ellie

snart jul!

Hej alla. Nu är det snart jul och tid att göra julklappar. Jag tycker att det är bäst om man gör julklappar det är bättre för miljön, det går ju om man köper begangnade saker också. Så är det någon som har något förslag på vad man kan göra. svara gärna i komentar lådan nerdanförcul8er/ Ellie

Godmorgon!

Godmorgon alla bloggläsare!!
Vet ni vad jag ska göra imorgon? Jag ska åka till en matte-tävling!!
Det ska bli så himla kul, alltså jag bara älskar tävlingar som handlar om skolan, det är bara så underbart.         Och vet ni vad priset är? Det är 5 st matteböcker, 5 st NO böcker, 5 st svenska böcker mm.

Ha en bra dag! /Anna

prov!

Hej hej! Idag fick vi tillbaka våra Engelska prov.
fick 100 av 100 =)
Idag ska jag bara jobba före lite i svenskan och Läsa några böker ska bli kul.

Ses någon annan dag.
HEJDÅ
 Ligger lite före i matten. Hi hi

Hallo!

Hej hej. Idag har jag inte gjort så mycket faktiskt förutom matte klubben då, det var väldigt kul! :D
Men nu sitter jag här och räknar matte ( för skoj skull! ).
Om ungefär 2 timmar ska jag gå och lägga mig för imorgon ska jag åka till ett litet centrum vid 11:00 och där har dom massa roliga saker som är begagnade. Det finns ju lite som är nytt men jag tycker att det är onödigt att köpa nya saker för att det är dyrare och det är bättre för miljön om man använder kläder om och om igen.
Jag hoppas att jag hittar något fint imorgon för då kan jag visa upp det för er.
cul8tr / Anna

Förlåt..

Förlåt alla bloggläsare från hela Tellus men allt som är skrivet om maträtten kebab har bara rackarpojkarna i min klass skrivit :'( 
Men i dag har jag och Gärda läst lite skol arbete. 
I dag sa Gärdas mamma att hon ska få en mobil telefon. 
Stackars Gärda hon är helt förtvivlad. Tänk på all strålning!
senare i dag ska vi på lovskola där vi ska jobba lite skol arbete och träffa andra skol freeak!
Hoppas vi ses där!
ÅÅ obama är bara såå inspererande jag hoppas han gör vår jord till en bra framtid.

Gunnan bloggar!!ffär är obeskrivlig

eyy, Gunnan här jag älskar KEBAB!!!!!!!
jag ♥ KEBAB!!

azzå det går inte att säga hur ass mycket  kebab betyder
kebab smakar så saftigt och fett  mums
när man beställer en kebab på menyn och går till närmsta kebab affär är obeskrivlig!

Jag vet, jag väger 150 kg men det spelar ingen roll.
kebab : jag gör allt för dej

xoxo gun- britt

KEEBAAB!!!!

eyy, jag blivit kebab.
Idag jag äta kebab yää!!!!
igår  jag ätit kebab yää!!!
imorgon jag äta kebab yää!!!
alla dagar jag äta kebab yää!!!
alltid  kebab yäääää!!!!!
jag ♥ kebab!!!
puss på dig kebab!!
XOXO // KEBAB KVINNAN!

RSS 2.0